დისტრიბუცია

ჯორჯიან ბეიქერსი საკუთარი ძალებით ახდენს პროდუქციის დისტრიბუციას მთელი ქვეყნის მასშტაბით ამაში ჩვენ გვეხმარება გაყიდვების უნიკალური სტრუქტურა, რომელიც დაკომპლექტებულია მაღალი კომპეტენციის პროფესიონალებით, ასევე კომპანიას აქვს რეგიონის მასშტაბით უნიკალური მართვის სისტემა რომელიც სრულად ავტომატზირებულია და უზრუნველყოფს ბიზნეს პროცესების ონლაინ რეჟიმში მართვას.

ზოგადი ინფორმაცია:

  • საწყობების რაოდენობა - 5 (თბილისი ცენტრალური, ქუთაისი, ბათუმი ახალციხე, თელავი)

  • სავაჭრო აგენტების რაოდენობა - 22 სავაჭრო აგენტი

  • სავაჭრო ობიექტები რაოდენობა - 5000 აქტიური კლიენტი